DAN Basic Life Support (Kurs Resuscytacji BLS DAN - instruktorski)

 

DAN Basic Life Support (Kurs Resuscytacji BLS DAN)

Program stworzony w celu nauczania osób postępowania w stanach zagrożenia życia w postaci podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych oraz zawiadomienia pogotowia.

Program kursu:

 • Resuscytacja-CPR
 • Używanie AED (opcja)
 • Pozycja bezpieczna
 • Zadławienie
 • Krwotok zewnętrzny
 • Postępowanie przy wstrząsie

Uprawnienia Instruktora DAN pozwalają:

 • Prowadzić Kurs Resuscytacji (BLS)
 • Prezentować ćwiczenia w wersji demonstracyjnej
 • Nadawać certyfikacje

Wymagane materiały dla instruktorów:

 • Podręcznik Instruktora DAN

Wymagania wstępne do kursu instruktorskiego DAN

By uczestniczyć w kursie instruktorskim DAN, kandydat musi:

 • Być certyfikowanym i aktywnym instruktorem nurkowania
 • Mieć aktualne certyfikaty ratownika kursów, które chce prowadzić
 • Mieć aktualne szkolenie w zakresie CPR
 • Mieć udokumentowane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy
 • Być członkiem DAN

Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.


WSTECZ