DAN Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies (Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Wodnych) - Kurs ratowniczy

 

 

DAN Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies - Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Wodnych

Kurs jest przeznaczony dla ratowników wodnych i innych osób zawodowo związanych z wodą.

Wymagania:

 • Ukończenie kursu EFR (CPR)

 • Ukończenie kursu DAN Oxygen First Aid in Diving Injuries

 • Ukończenie kursu DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Injuries

Program:

 • identyfikowanie i czynniki wywołujące wypadki wodne

 • mechanizm utonięcia i korzyści wynikające z pierwszej pomocy tlenowej

 • CPR

 • pierwsza pomoc oddychającemu pływakowi

 • pierwsza pomoc nieoddychającemu pływakowi

 

Umiejętności po kursie:

 • umiejętność oceny bezpieczeństwa - miejsce wypadku

 • znajomość zestawu tlenowego DAN Pool Pal

 • umiejętność przeprowadzenia sztucznego oddychania w oparciu o zasady podstawowej pomocy medycznej (BLS)

 • umiejętność biegłego używania zestawu tlenowego Dan Pool Pal, w tym podawanie tleniu dwiema metodami

 

Ważność kursu DAN:

 • Ważność kursu to 24 miesiące.

 

Czas trwania kursu: 4 godziny

 


WSTECZ