DAN First Aid for Hazardous Marine Life (Pierwsza Pomoc w Stanach Zagrożenia Spowodowanych przez Zwierzęta i Rośliny Morskie) - Kurs ratowniczy

 

 

DAN First Aid for Hazardous Marine Life - Pierwsza Pomoc w Stanach Zagrożenia Spowodowanych przez Zwierzęta i Rośliny Morskie

Wymagania:

 • kurs resuscytacji krążeniowo - oddechowej, tematy omówione w ramach wykładu (CPR), zalecany EFR

Program:

 • urazy, typy i oznaki spowodowane niebezpiecznym podwodnym zyciem

 • procedury pierwszej pomocy

 • zapobieganie urazom spowodowanym przez niebezpieczne życie

 • BLS z użyciem tlenu

 • udzielanie pomocy z użyciem AED

 • tamowanie zewnętrznego krwawienia

 • postępowanie przy wstrząsach

 • postępowanie przy ranach

 • techniki miejscowego ucisku

 • plan ratunkowy

 

Umiejętności po kursie:

 • umiejętność oceny bezpieczeństwa

 • znajomość wykonania oceny wstępnej i podstawowej pierwszej pomocy (BLS)

 • umiejętność tamowania zewnętrznych krwawień - przy urazach spowodowanych przez zwierzęta i rośliny morskie

 • umiejętność postępowania przy wstrząsie - przy urazach spowodowanych przez zwierzęta i rośliny morskie

 • umiejętność postępowania przy ranach - przy urazach spowodowanych przez zwierzęta i rośliny morskie

 • umiejętność posługiwania się techniką miejscowego ucisku

 • umiejętność wykonania planu ratunkowego

 

Ważność kursu DAN:

 • Ważność kursu to 24 miesiące.

 

Czas trwania kursu: 4,5 godziny

 

Data kursu: 2011-07-18 17:00


WSTECZ