DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Nurkowych) - Kurs instruktorski

 

DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Nurkowych)

Podstawowy poziom szkolenia nurka (i wykwalifikowanych osób nienurkujących) rozwijający umiejętności lepszego rozpoznawania możliwości urazów związanych z nurkowaniem oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.

Program kursu:

 • Ocena urazu
 • Ocena chorego
 • Stan zagrożenia zdrowia
 • Bandażowanie i opatrywanie ran
 • Unieruchomienie zwichniętych lub złamanych kończyn
 • Przemieszczenie poszkodowanego
 • Urazy związane z temperaturą

Uprawnienia Instruktora DAN pozwalają:

 • Prowadzić kurs Pierwszej Pomocy
 • Nadawać certyfikacje

Wymagane materiały dla instruktorów:

 • Podręcznik Instruktora Tlenowego DAN

Wymagania wstępne do kursu instruktorskiego DAN

By uczestniczyć w kursie instruktorskim DAN, kandydat musi:

 • Być certyfikowanym i aktywnym instruktorem nurkowania
 • Mieć aktualne certyfikaty ratownika kursów, które chce prowadzić
 • Mieć aktualne szkolenie w zakresie CPR
 • Mieć udokumentowane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy
 • Być członkiem DAN

Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.


WSTECZ