Podstawowy poziom szkolenia nurka (i wykwalifikowanych osób nienurkujących) rozwijający umiejętności lepszego rozpoznawania możliwości urazów związanych z nurkowaniem oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.

Program kursu:

  • Ocena urazu
  • Ocena chorego
  • Stan zagrożenia zdrowia
  • Bandażowanie i opatrywanie ran
  • Unieruchomienie zwichniętych lub złamanych kończyn
  • Przemieszczenie poszkodowanego
  • Urazy związane z temperaturą

Uprawnienia Instruktora DAN pozwalają:

  • Prowadzić kurs Pierwszej Pomocy
  • Nadawać certyfikacje

Wymagane materiały dla instruktorów:

  • Podręcznik Instruktora Tlenowego DAN
Wymagania wstępne do kursu instruktorskiego DAN By uczestniczyć w kursie instruktorskim DAN, kandydat musi: Być certyfikowanym i aktywnym instruktorem nurkowania Mieć aktualne certyfikaty ratownika kursów, które chce prowadzić Mieć aktualne szkolenie w zakresie CPR Mieć udokumentowane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy Być członkiem DAN Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.