Program kursu, który uczy kiedy i jak należy przeprowadzić badanie neurologiczne. Informacje, które zbierzesz podczas tego badania pomogą lekarzowi ocenić stopień urazu oraz zmiany stanu poszkodowanego w drodze pomiędzy miejscem zdarzenia a ośrodkiem medycznym.

Program kursu:

  • Zbieranie historii
  • Ocena funkcji życiowych
  • Funkcje umysłowe
  • Funkcje sensoryczne
  • Równowaga i koordynacja

Uprawnienia Instruktora DAN pozwalają:

  • Prowadzić On-Site Neuro Provider
  • Oceniać poziom wykonania ćwiczeń
  • Nadawać certyfikacje

Wymagane materiały dla instruktorów:

  • Podręcznik Instruktora On-site Neurological Assessment for Diver
Wymagania wstępne do kursu instruktorskiego DAN By uczestniczyć w kursie instruktorskim DAN, kandydat musi: Być certyfikowanym i aktywnym instruktorem nurkowania Mieć aktualne certyfikaty ratownika kursów, które chce prowadzić Mieć aktualne szkolenie w zakresie CPR Mieć udokumentowane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy Być członkiem DAN Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.