Wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących), aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy, udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak uniknąć takich urazów.

Program kursu:

 • Ocena bezpieczeństwa
 • Wstępna ocena z podstawową pierwszą pomocą
 • BLS z użyciem tlenu
 • Udzielanie pomocy z użyciem AED
 • Tamowanie zewnętrznego krwawienia
 • Postępowanie przy ranach
 • Unieruchamiający opatrunek uciskowy
 • Plan ratunkowy

Uprawnienia Instruktora DAN pozwalają:

 • Prowadzić kurs Pierwszej Pomocy w Urazach Spowodowanych Niebezpiecznym Podwodnym Życiem
 • Oceniać poziom wykonania ćwiczenia
 • Nadawać certyfikacje

Wymagane materiały dla instruktorów:

 • Podręcznik Instruktora Pierwszej Pomocy w Urazach Spowodowanych Niebezpiecznym Podwodnym Życiem
Wymagania wstępne do kursu instruktorskiego DAN By uczestniczyć w kursie instruktorskim DAN, kandydat musi: Być certyfikowanym i aktywnym instruktorem nurkowania Mieć aktualne certyfikaty ratownika kursów, które chce prowadzić Mieć aktualne szkolenie w zakresie CPR Mieć udokumentowane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy Być członkiem DAN Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.