Dodatkowe szkolenie dla osób, które pomyślnie ukończyły Kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Nurkowych.

Program:

  • Ocena sytuacji
  • Ocena wstępna i podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS)
  • Udzielanie pomocy z AED
  • Powtórzenie umiejętności ratownika tlenowego
  • Resuscytacja z wykorzystaniem MTV
  • Resuscytacja z wykorzystaniem BVM

Uprawnienia Instruktora DAN pozwalają:

  • Prowadzić kurs Zaawansowanej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Nurkowych
  • Prezentować ćwiczenia w wersji demonstracyjnej
  • Nadawać certyfikacje

Wymagane materiały dla instruktorów:

  • Podręcznik Zaawansowanego Instruktora Tlenowego DAN
Wymagania wstępne do kursu instruktorskiego DAN By uczestniczyć w kursie instruktorskim DAN, kandydat musi: Być certyfikowanym i aktywnym instruktorem nurkowania Mieć aktualne certyfikaty ratownika kursów, które chce prowadzić Mieć aktualne szkolenie w zakresie CPR Mieć udokumentowane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy Być członkiem DAN Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.