Wymagania:

 • Kurs resuscytacji krążeniowo – oddechowej (CPR), zalecany EFR

Program:

 • rozpoznanie oznaki nagłego zatrzymania krążenia
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne w czasie przygotowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem AED
 • obsługa i konserwacja AED

Umiejętności po kursie:

 • umiejętność oceny bezpieczeństwa – miejsce wypadku
 • umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS)
 • umiejętność używania AED
 • konserwacja AED
 • umiejętność wykonania planu ratunkowego

Ważność kursu DAN:

 • Ważność kursu to 24 miesiące.

Czas trwania kursu: 4 godziny