Szkolenie umiejętności rozpoznawania możliwych urazów związanych z pobytem na/w wodzie oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu medycznego.

Program kursu:

 • Ocena bezpieczeństwa
 • Wstępna ocena i podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS)
 • Udzielanie pomocy przy użyciu AED
 • Identyfikacja elementów zestawu tlenowego
 • Scenariusz urazów
 • Maska bezzwrotna
 • Maska resuscytacyjna z podłączeniem do tlenu
 • Składanie i rozkładanie sprzętu

Uprawnienia Instruktora DAN pozwalają:

 • Prowadzić kursy Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Wodnych
 • Prezentować ćwiczenia w wersji demonstracyjnej
 • Nadawać certyfikacje

Wymagane materiały dla instruktorów:

 • Podręcznik Instruktora Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Wodnych DAN
Wymagania wstępne do kursu instruktorskiego DAN By uczestniczyć w kursie instruktorskim DAN, kandydat musi: Być certyfikowanym i aktywnym instruktorem nurkowania Mieć aktualne certyfikaty ratownika kursów, które chce prowadzić Mieć aktualne szkolenie w zakresie CPR Mieć udokumentowane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy Być członkiem DAN Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.