CFC (Care For Children) – pierwsza pomoc dzieciom

Wymagania:

  • Ukończenie kursu pierwszorzędnego (CPR) i drugorzędnego (FA)

Program:

  • ocena miejsca zdarzenia i stosowanie wyposażenia ochronnego
  • zadławienie – przytomne dziecko i niemowlę
  • sztuczne oddychanie – dziecko i niemowlę
  • resuscytacja krążeniowo – oddechowa – dziecko i niemowlę
  • używanie automatycznego defibrylatora – dziecko
  • postępowanie przy wstrząsie i urazie rdzenia kręgowego – dziecko
  • postępowanie w przypadku choroby
  • bandażowanie

Umiejętności po kursie:

  • kończąc kurs pierwszej pomocy przedmedycznej jesteś ratownikiem pierwszego kontaktu, czyli osobą, która podejmuje czynności ratownicze do czasu przyjazdu profesjonalnych służb medycznych, posiadasz przeszkolenie w reanimacji i resuscytacji dzieci

Ważność kursu EFR(CPR,FA,AED,CFC)::

Ważność kursu to 24 miesiące.