Stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących) i uczy lepszego rozpoznania objawów nagłego zatrzymania krążenia oraz zastosowania podstawowych zabiegów reanimacyjnych z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora do czasu przybycia służb medycznych i/lub ewakuacji do najbliższego punktu medycznego.

Program zajęć:

  • Ocena bezpieczeństwa
  • Podstawowe zabiegi Resuscytacyjne (BLS)
  • BLS z podawaniem tlenu
  • Udzielanie pomocy z użyciem AED
  • Konserwacja AED
  • Plan Ratunkowy

Uprawnienia Instruktora DAN pozwalają:

  • Prowadzić kursy Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (AED) dla Nurków
  • Prezentować ćwiczenia w wersji demonstracyjnej
  • Nadawać certyfikacje

Wymagane materiały dla instruktorów:

  • Podręcznik Instruktora Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej dla Nurków
Wymagania wstępne do kursu instruktorskiego DAN By uczestniczyć w kursie instruktorskim DAN, kandydat musi: Być certyfikowanym i aktywnym instruktorem nurkowania Mieć aktualne certyfikaty ratownika kursów, które chce prowadzić Mieć aktualne szkolenie w zakresie CPR Mieć udokumentowane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy Być członkiem DAN Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.