Wymagania:

 • Ukończenie kursu EFR (CPR) – powinno być dowolnego kursu pierwszej pomocy (może to być EFR – CPR, ale też BLS – DAN)
 • Kurs DAN Oxygen Provider

Program:

 • rozpoznawanie urazów i chorób
 • zaawansowane wyposażenie tlenowe (resuscytatory, worki samosprężalne)
 • zaawansowana resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • zalecenia dla zaawansowanych ratowników tlenowych
 • wentylacja przy użyciu resuscytatora
 • wentylacja przy użyciu worków samosprężalnych z podłączeniem do tlenu

Umiejętności po kursie:

 • umiejętność oceny bezpieczeństwa – miejsce wypadku
 • umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS)
 • umiejętność przeprowadzenia resuscytacji z użyciem MTV i BVM

Ważność kursu DAN:

 • Ważność kursu to 24 miesiące.

Czas trwania kursu: 4,5 godziny