Wymagania wstępne:

  • Bycie członkiem DAN
  • Posiadanie aktualnych uprawnień Ratownika DAN w dziedzinie, w której chce się zostać instruktorem
  • Aktywny stopień instruktora nurkowania(lub Divemaster/Assistant Instructor + Instruktora CPR)
  • Ważny szkolenie w zakresie CPR
  • Instruktor Tlenowy DAN jest wymaganiem wstępnym dla zostania Instruktorem Advanced Oxygen, On-Site Neuro oraz MO2R

Wymagane materiały dla kandydatów na instruktora:

  • Podręcznik kursanta dla każdego z modułów IQC
  • Pakiet Kursanta DAN Europe dla Modułu Podstawowego
  • Pakiet Instruktora DAN Europe dla każdego z modułu IQC
Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.