DAN – charakterystyka fundacji

DAN jest międzynarodową organizacją typu non-profit. Główna siedziba DAN znajduję się we Włoszech w Roseto. Skrót DAN pochodzi od pierwszych liter nazwy angielskiej tej organizacji: Divers Alert Network, co dosłownie oznacza Alarmową Sieć dla Nurków.

DAN powstał w 1980 roku z inicjatywy amerykańskich i włoskich naukowców o uznanym międzynarodowym autorytecie, którzy rozumieli, że udzielanie pomocy poszkodowanym nurkom wymaga specjalistycznej wiedzy trudnej do znalezienia w standardowym systemie opieki medycznej. W razie wypadku związanego z nurkowaniem DAN koordynuje pierwszą pomoc i opiekę nad chorym poprzez sieć międzynarodowych wysoko specjalistycznych Ośrodków Alarmowych.

Wstąpienie do DAN oznacza aktywny udział w największej globalnej organizacji nurkowej zrzeszającej ponad 200.000 członków na całym świecie, a także istotne wsparcie w pracach DAN zwiększających bezpieczeństwo wszystkich nurków.

Różnicę między sytuacją awaryjną, a tragedią stanowi możliwość szybkiego i efektywnego działania w celu zapobiegania dalszym urazom. Programy szkoleniowe DAN nauczą Cię co robić w sytuacji awaryjnej! Przekazywana wiedza skupia się na najszybszym możliwym rozpoczęciu koniecznych działań w postaci efektywnej pierwszej pomocy.

DAN jest międzynarodową organizacją szkolącą i posiadającą swoje centra na wszystkich kontynentach. Programy szkoleniowe DAN zgodne są z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i są uznawane na całym świecie. Kursy DAN wykorzystywane są w szkoleniu Straży Pożarnych, oddziałów Czerwonego Krzyża, służb ratowniczych oraz studentów wielu uniwersytetów (Bruksela, Barcelona, USA).