DAN Basic Life Support (Kurs Resuscytacji BLS DAN)

Program stworzony w celu nauczania osób postępowania w stanach zagrożenia życia w postaci podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych oraz zawiadomienia pogotowia.

Program kursu:

  • Resuscytacja-CPR
  • Używanie AED (opcja)
  • Pozycja bezpieczna
  • Zadławienie
  • Krwotok zewnętrzny
  • Postępowanie przy wstrząsie

Uprawnienia Instruktora DAN pozwalają:

  • Prowadzić Kurs Resuscytacji (BLS)
  • Prezentować ćwiczenia w wersji demonstracyjnej
  • Nadawać certyfikacje

Wymagane materiały dla instruktorów:

  • Podręcznik Instruktora DAN
Wymagania wstępne do kursu instruktorskiego DAN By uczestniczyć w kursie instruktorskim DAN, kandydat musi: Być certyfikowanym i aktywnym instruktorem nurkowania Mieć aktualne certyfikaty ratownika kursów, które chce prowadzić Mieć aktualne szkolenie w zakresie CPR Mieć udokumentowane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy Być członkiem DAN Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.