DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Nurkowych) - Kurs instruktorski

 

DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Nurkowych)

Dodatkowe szkolenie dla osób, które pomyślnie ukończyły Kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Nurkowych.

Program:

 • Ocena sytuacji
 • Ocena wstępna i podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS)
 • Udzielanie pomocy z AED
 • Powtórzenie umiejętności ratownika tlenowego
 • Resuscytacja z wykorzystaniem MTV
 • Resuscytacja z wykorzystaniem BVM

Uprawnienia Instruktora DAN pozwalają:

 • Prowadzić kurs Zaawansowanej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Nurkowych
 • Prezentować ćwiczenia w wersji demonstracyjnej
 • Nadawać certyfikacje

Wymagane materiały dla instruktorów:

 • Podręcznik Zaawansowanego Instruktora Tlenowego DAN

Wymagania wstępne do kursu instruktorskiego DAN

By uczestniczyć w kursie instruktorskim DAN, kandydat musi:

 • Być certyfikowanym i aktywnym instruktorem nurkowania
 • Mieć aktualne certyfikaty ratownika kursów, które chce prowadzić
 • Mieć aktualne szkolenie w zakresie CPR
 • Mieć udokumentowane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy
 • Być członkiem DAN

Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.


WSTECZ