DAN Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies (Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Wodnych) - Kurs instruktorski

 

DAN Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies (Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach Wodnych)

Szkolenie umiejętności rozpoznawania możliwych urazów związanych z pobytem na/w wodzie oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu medycznego.

Program kursu:

 • Ocena bezpieczeństwa
 • Wstępna ocena i podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS)
 • Udzielanie pomocy przy użyciu AED
 • Identyfikacja elementów zestawu tlenowego
 • Scenariusz urazów
  • Maska bezzwrotna
  • Maska resuscytacyjna z podłączeniem do tlenu
 • Składanie i rozkładanie sprzętu

Uprawnienia Instruktora DAN pozwalają:

 • Prowadzić kursy Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Wodnych
 • Prezentować ćwiczenia w wersji demonstracyjnej
 • Nadawać certyfikacje

Wymagane materiały dla instruktorów:

 • Podręcznik Instruktora Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Wodnych DAN

Wymagania wstępne do kursu instruktorskiego DAN

By uczestniczyć w kursie instruktorskim DAN, kandydat musi:

 • Być certyfikowanym i aktywnym instruktorem nurkowania
 • Mieć aktualne certyfikaty ratownika kursów, które chce prowadzić
 • Mieć aktualne szkolenie w zakresie CPR
 • Mieć udokumentowane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy
 • Być członkiem DAN

Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Data kursu: 2011-06-30 09:00


WSTECZ