DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries (Pierwsza Pomoc w Urazach Spowodowanych Niebezpiecznym podwodnym Życiem) - Kurs instruktorski

 

DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries (Pierwsza Pomoc w Urazach Spowodowanych Niebezpiecznym podwodnym Życiem)

Wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących), aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy, udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak uniknąć takich urazów.

Program kursu:

 • Ocena bezpieczeństwa
 • Wstępna ocena z podstawową pierwszą pomocą
 • BLS z użyciem tlenu
 • Udzielanie pomocy z użyciem AED
 • Tamowanie zewnętrznego krwawienia
 • Postępowanie przy ranach
 • Unieruchamiający opatrunek uciskowy
 • Plan ratunkowy

Uprawnienia Instruktora DAN pozwalają:

 • Prowadzić kurs Pierwszej Pomocy w Urazach Spowodowanych Niebezpiecznym Podwodnym Życiem
 • Oceniać poziom wykonania ćwiczenia
 • Nadawać certyfikacje

Wymagane materiały dla instruktorów:

 • Podręcznik Instruktora Pierwszej Pomocy w Urazach Spowodowanych Niebezpiecznym Podwodnym Życiem

Wymagania wstępne do kursu instruktorskiego DAN

By uczestniczyć w kursie instruktorskim DAN, kandydat musi:

 • Być certyfikowanym i aktywnym instruktorem nurkowania
 • Mieć aktualne certyfikaty ratownika kursów, które chce prowadzić
 • Mieć aktualne szkolenie w zakresie CPR
 • Mieć udokumentowane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy
 • Być członkiem DAN

Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Data kursu: 2011-12-19 17:00


WSTECZ