Dan On-Site Neurological Assessment for Divers (Badanie Neurologiczne dla Nurków) - Kurs instruktorski

 

Dan On-Site Neurological Assessment for Divers (Badanie Neurologiczne dla Nurków)

Program kursu, który uczy kiedy i jak należy przeprowadzić badanie neurologiczne. Informacje, które zbierzesz podczas tego badania pomogą lekarzowi ocenić stopień urazu oraz zmiany stanu poszkodowanego w drodze pomiędzy miejscem zdarzenia a ośrodkiem medycznym.

Program kursu:

 • Zbieranie historii
 • Ocena funkcji życiowych
 • Funkcje umysłowe
 • Funkcje sensoryczne
 • Równowaga i koordynacja

Uprawnienia Instruktora DAN pozwalają:

 • Prowadzić On-Site Neuro Provider
 • Oceniać poziom wykonania ćwiczeń
 • Nadawać certyfikacje

Wymagane materiały dla instruktorów:

 • Podręcznik Instruktora On-site Neurological Assessment for Diver

Wymagania wstępne do kursu instruktorskiego DAN

By uczestniczyć w kursie instruktorskim DAN, kandydat musi:

 • Być certyfikowanym i aktywnym instruktorem nurkowania
 • Mieć aktualne certyfikaty ratownika kursów, które chce prowadzić
 • Mieć aktualne szkolenie w zakresie CPR
 • Mieć udokumentowane szkolenie w zakresie pierwszej pomocy
 • Być członkiem DAN

Aktualne szkolenie w zakresie CPR i programów szkoleniowych DAN oznacza, że kandydat na instruktora ukończył z sukcesem kurs w ciągu ostatnich 24 miesięcy.


WSTECZ